top of page
טירת אוסקה 2019 יפן.jpg

תחומי עזרה נוספים

 • זיהוי מטרות והגדרת חזון להצלחה

 • סטרס – ניהול לחצים – קבל.י מתנה בחינם

 • להשתלט על חרדות פוביות וטראומות

 • הסתגלות – דברים משתנים בחיים

 • מה הקטע – למה מתנהגים אלי כך

 • השגת יעדי אורח חיים בריא

 • להחזיר את הביטחון העצמי

 • ארגון זמן במיוחד למאחרים

 • השגת איזון עבודה / חיים

 • דוגמא אישית – מודלינג

 • להחזיר את כוח הרצון

 • זיהוי אמונות מגבילות

 • הגשמה עצמית

 • ליצור מחויבות

 • הורים וילדים

 • חוסר וודאות

bottom of page