top of page
Playing Basketball

השגת מטרות ותוצאות

רוב האנשים, אינם יודעים לומר בבירור מהי מטרתם.

כאשר נשאלים אנשים מה הם רוצים, לרוב תשובתם תהיה מה הם לא רוצים: "אני לא רוצה לפחד", "אני לא רוצה את המחשבות האלה", "אני לא רוצה להיות בודד", "אני לא רוצה להרגיש דחוי".

כאשר נשאלים אנשים לתשובה חיובית מה הם כן רוצים, לרוב תשובתם תהיה מופשטת (לא מוגדרת): "אני רוצה אהבה", "אני רוצה להיות מאושר", "אני רוצה למצוא לי זוגיות", "אני רוצה ביטחון עצמי", "אני רוצה להיות הורה טוב".

 

המשותף לכל התשובות החיוביות, היא המילה "מטרות". כולן מטרות.

מחקרים על אנשים מצליחים בתחומים שונים הוכיחו כי: 

 • כולם הגדירו את מטרתם במדויק 

 • ראו את המטרה בדימיונם בחדות ובצבעים בהירים

 • כולם הלכו לקראת המטרה כמו כיוונון של ג'י פי אס ולא משנה אם היו "רמזורים", "במפרים" ו"פניות" 

 • כולם היו מכווני מטרה ונחושים

כהתחלה להשגת מטרתכם, עליכם לענות בבירור ובמדוייק על 3 השאלות הבאות:

(כך שזר הקורא את תשובתכם יבין היטב, ללא שאלות, מהי מטרתכם)

 1. מה את.ה רוצה להשיג? שאלת הגדרת המטרה

 2. איך תדע.י שהשגת את זה?

 3. מה עוצר אותך כעת מלהשיג את מטרתך?

 

ישנן 3 סוגי מטרות:

 1. משהו שאת.ה רוצה שיהיה לך.

 2. משהו שאת.ה רוצה לעשות.

 3. משהו שאת.ה רוצה להיות.

6 מרכיבי היסוד של מטרה מעוצבת כהלכה:

 1. מנוסחת בצורה חיובית

 2. ספציפית וממוקדת

 3. השגתה נמצאת בשליטתו המלאה של הלקוח

 4. אקולוגית - בעלת השפעה חיובית על תחומי חיים אחרים

 5. הרווח מהשינוי גדול מהרווח מהמצב הקיים

 6. הלקוח נלהב להשגתה

bottom of page